Thi tập của Tường Vi

Văn Tuyển xuất bản 1999.

KTRCover.jpg (90026 bytes)

 

Liên Lạc: tuongvi@poetic.com

vantuyen@saigonline.com