Hờn giận
-Dã ba ngày hai đứa
giận hờn không nói năng
không một lời hỏi thăm
cũng không hề gặp mặt

Ừ mà cứng đầu thật
Hai đứa chẳng chịu thua
Ai biểu anh thờ ơ
Còn "cô" sao khó chịu

Cúp phone rồi mới hiểu
Lòng tan nát mưa ngâu
Giọt ấm ức bao lâu
nay vỡ oà thác đổ

Cũng nhớ nhiều chứ bộ
giọng ai ấm bên hiên
kể chuyện tích thần tiên
đưa mèo con vào mộng

Những hôm trời lạnh cóng
bàn tay ấm ai trao
mắt nhìn ấy dung bao
tưới ngàn tia nắng hạ

Tình xưa nay tàn tạ
Lối về bỗng dưng xa
Ngày tháng ôi ngọc ngà
Vết mòn lên sỏi đá...

TiTi