một khúc ân tình thế giới sinh
giọng em
nhiệm ý sáng
nguyên thủy 1
hai đàng
tìm nhau
chiều bên cửa biển
chiêm bao
đất
một lần
giấc mơ lạ
bồi hồi
muối, nửa hạt một bài thơ
tâm sự
mưa chiều
buồn
đứng một đêm
nguyên thủy 2
trăng
cơ cầu
ca dao mẹ
về thơ
nẻo xưa
vô danh
giết tôi bằng những bài thơ
đêm nhiệm mầu
bài thơ không gởi
bài thơ tự tặng
người bạn
chuyện tình đi học trọ
định nghĩa thơ
những ngày tháng không quên
nước, niềm nhớ khôn nguôi
giả thuyết
lưu lạc
thiên thu
vô thức
bài tự do cho người tình không chân dung
tiếng ai
chị về
em phố núi
vu vơ
cảm ơn mẹ và em
hoài niệm
nguyên thủy 3
tự điển
liên tưởng
lên đường
cả đời mang một giấc mơ
hạ hồi
bãi chiến
cảm tác
thủy thượng nhânE-mail Tran Thai Van.