Love Story (English)

Airport (Japanese)

Stroll on the Road of Life (Cantonese)

Goodbye My Love (Mandarin)Need to download RealAudiỏ
www.realaudio\.com

Tác giả chân thành cảm ơn Ðan Khanh, Thúy An và Anh Dũng đã thực hiện chương trình thơ Trần Thái Vân. Xin cảm ơn anh Nguyễn Tiến Dũng đã có nhã ý làm phần giới thiệu tác giả tại VHNT.


Thanks again!