Xin Cho Loài Người và Chim Thú An Vui
chiều đêm qua...
và những chiều đêm đã qua
tôi đã niệm
ngàn vạn tiếng A Di Đà
với lời nguyện ước
xin trao gởi đến người và muôn loài chim thú
như lời chúc an vui cuộc trần đời
như lời chúc bình yên nơi đất mới

nhỡ chiều nay người lịm dần hơi thở
xin cho tôi được lịm dần hơi thở thay cho người

nhỡ chiều nay người đớn đau thân xác
xin cho tôi được đớn đau thân xác thay cho người

nhỡ chiều nay người buốt xót trái tim
xin cho tôi được buốt xót trái tim thay cho người

nhỡ chiều nay người phiêu dạt linh hồn
xin cho tôi được phiêu dạt linh hồn thay cho người

nhỡ chiều nay người lầm lạc tử ngục
xin cho tôi được lầm lạc tử ngục thay cho người

nhỡ chiều nay người đọa hình thống khổ
xin cho tôi được đọa hình thống khổ thay cho người

chiều đêm nay...
và những chiều đêm ngày mai
tôi sẽ niệm
ngàn vạn tiếng A Di Đà
với lời nguyện ước
xin trao gởi đến người và muôn loài chim thú
như lời chúc an vui cuộc trần đời
như lời chúc bình yên nơi đất mới

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật

xin cho loài người và chim thú an vui.......

Trường Đinh

DOWNLOAD Mp3 trì niệm trợ niệm A Di Đà

http://saigonline.com/truongdinh/adida.mp3

DOWNLOAD: Chú nghĩa Kinh A Di Đà (182 trang - Trường Đinh biên soạn)

http://saigonline.com/truongdinh/adida.pdf