Trưng Vương niên khóa 1968 - 1975
Trưng Vương
 

 

  

NGÀY XƯA

Nhạc Và Lời: Hoàng Phú

Ban Hợp Ca Dược Khoa 1975 tŕnh bày

 Ngày Xưa

 

NGÀY XƯA

Nhạc Và Lời: Hoàng Phú

 

1.

Gịng sông Hát nước xanh mờ sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Sóng đưa lăn tăn con thuyền ai xuôi
Theo gió khơi tiếng ca âm thầm trầm rơi.

Ngày xưa kia nơi đây đă từng vang h́nh bóng
Đôi quần thoa đem máu đào ḥa nước sông nhà
Hồn linh thiêng sống trong muôn ngàn sóng
những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng ca.

Thuyền ai lướt sóng trên gịng sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Có hay chăng ai trên gịng sông xanh
Tiếng ca thuở xưa như gọi tâm t́nh.

2.

Chiều êm vắng nước sông mờ sâu
Con thuyền ai chèo đến nơi đâu ?
Sóng đưa câu ca trên Bạch Đằng Giang
Trong gió khơi tiếng ca âm thầm dần lan.

Ngày xưa kia nơi đây đă từng vang h́nh bóng
Quân Trần Vương pha máu ḿnh cùng máu quân thù
Thời oai linh khắc trên muôn ngàn sóng
những khi nào chiều vắng trầm đưa lên tiếng ca.

Thuyền ai lướt sóng trên gịng sâu
Êm đềm trôi về đến nơi đâu ?
Có hay chăng ai trên gịng sông xanh
Tiếng ca thuở xưa như gọi tâm ḷng.