Tiếng Thơ Văn Nghệ Ngàn Phương

Quan Dương Tường Vi Phạm Ngọc Song Vinh


 1. Giới thiệu - Ðoàn Yên Linh

 2. Lời thành phố - Tường Vi

 3. Khúc tương tư đêm - Quan Dương

 4. Thôi nhé - Phạm Ngọc

 5. Nơi chốn tìm về - Song Vinh

 6. Chiều ở công viên - Tường Vi

 7. Thành phố nơi em ở - Quan Dương

 8. Giữ ta lại với nhánh sầu điêu linh - Phạm Ngọc

 9. Ðuổi bóng - Song Vinh

 10. Ðêm - Tường Vi

 11. Chơi cút bắt với em - Quan Dương

 12. Những ngày ở Chicago - Phạm Ngọc

 13. Em, anh và tình yêu - Song Vinh

 14. Tình thu - Phạm Ngọc

 15. Ru ta giấc mộng dài - Song Vinh

 16. Nói chuyện với bà xã - Quan Dương

 17. Ai về - Phạm Ngọc

 18. Chân tình là những vô ngôn - Tường Vi


Nghệ sĩ trình bày:
Hồng Vân
Bảo Cường
Ðoàn Yên Linh
Lý Bạch Huệ
Thanh Thảo

Ðàn Tranh: Thạch Cầm
Ðàn Bầu: Thanh Hà
Sáo Trúc: Bảo Cường

Văn Nghệ Ngàn Phương Liên Mạng
http://www.saigonline.com/vnnp/
email: vnnp@saigonline.com
copyright by VNNP © 2000

cover design: phamngoc
painting: huynhngocdiep