Home    Văn    Sáng Tác Mới    Thơ Phổ Nhạc    Các Bài Viết    Tác Giả   
 
 
.:Yêu Dấu Tan Theo
dày 430 trang bìa cứng
4 màu tranh
của họa sĩ Hồ Thành Đức
in trên giấy láng
Suối Hoa xuất bản

Liên Lạc:
Dat Truong
P. O. Box 829
Fair Oaks CA 95628
phone 916-276-5945

.:Trăng Mộng
dày 385 trang
bìa 4 màu,
ảnh cuả họa sĩ
Huỳnh Minh Chí
in trên giấy màu quý
Suối Hoa xuất bản

Liên Lạc:
Dat Truong
P. O. Box 829
Fair Oaks CA 95628
phone 916-276-5945

.:Thơ Tình Sương Mai
dày 386 trang,
tranh bìa
họa sĩ Huỳnh Ngọc Điệp
in trên giấy quý màu.
Suối Hoa xuất bản

Liên Lạc:
Dat Truong
P. O. Box 829
Fair Oaks CA 95628
phone 916-276-5945

.:Thoảng Chút Hương Xưa
dày 132 trang
bìa 4 màu
hình bìa
nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh
in trên giấy màu tím.

Liên Lạc:
Dat Truong
P. O. Box 829
Fair Oaks CA 95628
phone 916-276-5945

.:CD Thơ Sương Mai Phổ Nhạc

Counters

Home