></p><p align=
Đứng Dưới Trời Đổ Nát
Thơ Phan Xuân Sinh
b́a, phụ bản, phổ nhạc nguyễn trọng khôi
phụ bản đinh cường, vũ đức thanh
phổ nhạc nguyễn tất vịnh
tác giả layout
tạp chí Văn xuất bản
All Rights Reserved
Copyright @2000 by Phan Xuan Sinh


1

Home