Đứng Dưới Trời Đổ Nát
. lời cám ơn
. bài thơ cho vợ hiền
. uống rượu với người lính Bắc phương
. bên kia nỗi nhớ
. dạo vườn buổi tàn thu
. hầu chuyện cùng ngũ tử tư
. chút t́nh cho Huế
. bay qua đời khói sương
. chân cầu nước chảy
. cho người t́nh phụ
. nghe chim hót trên đồi 55
. lục bát 1
. lục bát 2
. giữa đất trời, vật vă
. nhớ ngày ra quân
. gặp người xưa giữa phố Boston
. Chào New Orleans
. mươi năm lẩn thẩn
. sớm chiều lặn lội
. dấu xưa
. bài lục bát cho Đà Nẵng
. gặp lại bạn ta
. đêm nằm nhớ Ức Trai
. tỉnh mộng
. gái Huế
. chén rượu, tạ ḷng bạn hiền
. tiếng gọi thầm
. mờ phai
. ly rượu đầu xuân
. nh́n em, qua đ̣ Hà Thân
. nói chuyện với những người sinh vào thiên kỷ mới
. một thuở bên em
. lời tỏ bày cùng quê nhà
. giải oan cho Tào Tháo
. muộn màng
. nói chuyện với những bạn hiền
. mời em uống rượu
. người lữ hành, lỡ chuyến tàu năm hai ngàn
. quê nhà lũ lụt
. xa người
. tạ lỗi với vợ hiền
. tháng ngày phiền muộn
. uống rượu với bạn cũ bên bờ vịnh Half Moon bay
. theo em lên chùa
. trong cơn say
. vài đoạn tứ tuyệt cho ngày valentine
. vạt lụa phai, trôi sông
. vườn t́nh của ḷng ta
. chiều trên phố cũ
. tiếng vạc kêu trong sương
. bên sông nhớ người
. liên lạc

home