XA NGƯỜI
Phan Xuân Sinhtừ khi mất dấu chân người
ta chơi vơi giữa biển đời cuốn quay

như chim mỏi cánh lạc bầy
như rừng khô, thiếu bóng cây ven đồi

ta hùng hục chạy muôn nơi
mà thân như thể ră rời xác xơ

người c̣n đâu? phải đón chờ
ta mang vết xước bây giờ c̣n đau

PHAN XUÂN SINH


1

Home