VI ĐOẠN TỨ TUYỆT CHO NGY VALENTINE
Phan Xun Sinhcht tnh

một giọt nắng, đủ lm ta chong ngợp
huống chi em mang cả một bầu trời
nn ta mi cứ đeo hoi mỏi mệt
để hồn ta trn ngập cht tnh rơi

mi hương

em đỏng đảnh treo mảnh tnh trn gi
ta ngước nhn thm ứa mu chạy quanh
em c biết tnh chn mi bay tỏa
chết lịm hồn ta v rất mong manh

ha thạch

trong đời em, tnh anh ngồi ha đ
d c rong ru tnh cũng mt lng
nn em ạ, dẫu trời gầm đất lở
ta cứ trơ trơ, như một thứ trời trồng

thủy chung

như thuở no, đoạn đầu hay đoạn cuối
lng ta đy bc tận li y nguyn
d nước chảy đ mn th cũng vậy
em hy bnh tm v ngủ thật yn

PHAN XUN SINH


1

Home