UỐNG RƯỢU VỚI BẠN CŨ BN BỜ VỊNH HALF MOON BAY
Phan Xun Sinh*gửi Nguyễn văn Trọng (Oakland)

lu lắm ta chưa hề uống rượu
gặp bạn đy thử một vi ly
chn phạt, chn mời, chn đưa, chn chc
cng nhau ta uống cạn nhau đi

bạn kể đời bao năm lưu lạc
ta kể đời ngy thng t đy
tha phương hồ dễ người tri kỷ
gặp lại nhau chừ ta phải saychn rượu đượm cht tnh thn cũ
ta thấy đời đang dậy mi hương
nhn nhau hai đứa đu cn trẻ
mi đầu điểm bạc tc pha sương

tuổi trẻ ta đu c ngy thanh thản
đi chn mn mỏi nẻo đường xa
tay gươm, tay sng, từng chinh phạt
đời phủ giăng khi lửa nhạt nhamột cht tnh yu rồi cũng mất
" dại chi ưng một đứa chiến chinh
để thnh quả phụ thời son trẻ "
trch lm chi những kẻ bạc tnh

ngồi đy với bạn cng nhau uống
chuyện cũ gợi ta nỗi nhớ nh
nước mắt lưng trng răng cắn chặt
rượu qu người khng đủ ấm lng ta

PHAN XUN SINH


1

Home