TRONG CƠN SAY
Phan Xuân Sinhcó những điều ta chưa hả dạ
nên suốt đời làm kẻ cuồng điên
chếnh choáng vài ly quên ráo trọi
ngủ vùi khi thiên hạ ngả nghiêng

ta hậm hực bởi nhiều thay đổi
mà ḷng ta đậm nét chân phương
quét sạch lũ ươn hèn tráo trở
đổi lương tri mua chút tầm thườnggơ vào đầu những phường bội bạc
lấy nghĩa nhân làm dáng điểm trang
bôi mặt để trở thành đào hát
có sợ ǵ trời đất miên man

muốn may miệng những thằng láu cá
bợ đỡ tung hô kẻ bất tài
mong chỗ đứng trên đầu thiên hạ
có sá chi mấy tiếng thở dài


ta muốn làm một tên đao phủ
vác đao chặt chết cả trăm thằng
làm sạch bớt những loài cỏ dại
để những tội đồ sám hối ăn năn

nên ta muốn làm người say măi
khàn hơi chỉ mặt đứa gian manh
bán đứng anh em, chơi tṛ lừa lọc
núp sau lưng đoạt cuộc tranh giành

ta ngất ngưởng có chi là lạ
đời cho ta bao nỗi oan khiên
có những điều ta chưa hả dạ
nên suốt đời làm kẻ cuồng điên

PHAN XUÂN SINH


1

Home