TIẾNG VẠC KU TRONG SƯƠNG
Phan Xun Sinhta ngồi đếm những giọt mưa
l em chợt thả tnh vừa vụt tay
tnh khng chỗ tr, tnh bay
ta khng chỗ đứng cho ngy lỡ chnmột khi em đ xa dần
th tnh như đ ph vn của đời
chỉ cn ta với ngậm ngi
cn em bỏ cuộc rong chơi chốn nầy

trong đời khi phủ, sương my
lạ chi tnh đ đứt dy nửa chừng
tiếng ku của vạc trong sương
nghe ra như thể rưng rưng nỗi lng

Huế, thng chạp.1970

PHAN XUN SINH


1

Home