THEO EM LN CHA
Phan Xun Sinhta l kẻ hay ni năng b lp
nn đi khi em cũng ngại ngng
em bảo ta ln cha lạy phật
thnh tm cho giải bớt kiếp hung

ta tắm gội ăn chay nằm đất
cũng chắp tay khấn vi tứ phương
Đường tăng chắc khi xưa cũng vậy
nn lng ta thanh thot v cng

ta cũng c đi ba ngy tịnh khẩu
bởi v em tụng mi những trng kinh
để nhắc ta bao điều lầm lỗi
Phật lng ta tự khắc hiển linh

ta mới hay đến cha cũng chẳng kh
m sao c người tm vẫn tối m
tiền kiếp ta chắc l bồ tt
nn by giờ ta ngộ giữa đường tu

theo em đến cha, Phật trn bn cũng
ngượng
y bt em truyền như một quyền uy
em đ thuần một thứ tru bất trị
mũi ta đy em xỏ lỗ ko đi

thng 1/1999

PHAN XUN SINH


1

Home