MỘT THUỞ BN EM
Phan Xun Sinhanh về như gi đầu sng
căng buồm hứng cht tnh nồng ngủ yn
mời em nầy. Bước xuống thuyền
qua bao nhiu bi. Buồn qun đi bờlạ chi nhau mi hững hờ
ngại ngần thm cht cho mờ dng. Phai
đm nguyệt tận, đm mộng di
anh đưa em mi. Miệt mi bến m

em nằm yn, gối trăng thề
anh nằm yn, gối sắt se ci lng
bn trời trăng nước mnh mng
tnh em cuốn ht qua dng cuồng lưu

PHAN XUN SINH


1

Home