MỜI EM UỐNG RƯỢU
Phan Xuân Sinh* tặng vợ 25 năm ngày cưới


hai tay đưa chén ngang mày
mời em cạn chút rượu nầy cùng ta
ngồi đây, ta trải chiếu hoa
đặt đôi gối gấm để mà tựa lưnghai tay ta rót không ngừng
dâng em mấy chén rượu mừng giải khuây
ḷng ta như chén rượu đầy
nên em cứ uống dẫu say mặc ḷng

ngoài kia trời đă sang đông
em cần hơi ấm cho hồng chút duyên
mấy mươi năm phận thuyền quyên
đêm nay dâng rượu lên em tạ ḷng

PHAN XUÂN SINH


1

Home