MỜ PHAI
Phan Xun Sinhta bng khung đứng bn đường
xa em cn cht vấn vương bn lng
qua rồi bao nỗi bo dng
chuyện xưa trầm tch dưới dng quạnh hiu
l đời vy phủ rong ru
l em vng v bn chiều nắng phai
nhn nhau chỉ để thở di
gặp nhau chi để một mai ngậm ngi
th thi em cố gượng vui
cht tnh ngy cũ cố vi lắng su

PHAN XUN SINH


1

Home