LỤC BÁT 1
Phan Xuân Sinhmột đoạn cho Kiều

mười lăm năm cuộc bể dâu
mười lăm năm ấy qua cầu mới hay
giải oan cho cuộc t́nh nầy
mượn ḍng bạc mệnh lưu đày kiếp hoa
bán ḿnh không nổi chuộc cha
khóc người mà cũng khóc ta một đời

một đoạn cho người

bỗng dưng t́nh găy giữa đường
em như con én trong sương lạc bầy
một đời ch́m khuất chân mây
một đời chim mỏi cánh bay về ngàn
tiếng kêu lạc giọng đục khàn
mưa sa gió tạt miên man phủ đầu
biết bao giờ mới t́m nhau
m¡t đong đóng đợi, mái đầu điểm sương

ngày bước chân đến Mỹ
(15-6-1990)

PHAN XUÂN SINH


1

Home