CHN RƯỢU TẠ LNG BẠN HIỀN
Phan Xun Sinh* gửi Nguyễn Khnh Ha

trn chiếu rượu. Bạn l tay cự phch
cỡ như ta cũng phải chầu ra
nho v. Chỉ thấy mnh lnh đạn
thối lui...đu được. Cứ lia chia

mu Quảng Nam ta, hơi th lỗ
vi ba chn rượu, đ ci cng
bận tm chi mấy lời ni sảng
rượu v, đin tiết cứ hunh hoang


ta ni bạn: cường ho c b
l khen ci hay của bạn hơn người
ngửa cổ, rượu tu khng biết mệt
trải lng ra hết giữa cuộc vui

nghe bạn ni, đng dn ngoi nớ
một ci tn. Chở một trời qu hương
hn chi, tửu nhập m khng loạn
nghing đi vai gnh một hồ trường

ta thuộc dn kỳ hồ lang bạt
đất mẹ. Xứ người, mi miết chơi
mặc khch. cng đinh, trn chiếu rượu
ho kh bay quanh. Dễ mấy người ?

trong đời c bao lần được gặp
rượu trăm ly, hồ dễ đ say
th tiếc chi một lần ng xuống
cng chia nhau một chn rượu đầy

đm nay, ta muốn say cng bạn
chuyện bn ngoi, vất lại đằng sau
rượu mềm mi, tạ lng bạn qu
ngy mai đu dễ uống bn nhau

PHAN XUN SINH


1

Home