BÀI THƠ CHO VỢ HIỀN
Phan Xuân Sinhcám ơn em, cám ơn đời
t́nh sau, nghĩa trước. Một trời bao dung
giữa bấy nhiêu cái khốn cùng
c̣n cho nhau chút thủy chung giữ ḿnh

PHAN XUÂN SINH


1

Home