Phạm Anh Dũng

Home | Nhạc CD | Nhạc Phạm Anh Dũng | Nhạc Phổ Thơ | Nhạc Xuân | Nhạc Quỳnh | Nhạc Huế | Nhạc Về Mẹ | Nghe Phạm Anh Dũng Đàn Hát Nhạc Bạn Bè | Nghe Midi Nhạc Cổ Điển Tây Phương | Nhạc Không Rơ Tác Giả và Dân Ca Thế Giới | Tác Phẩm Của Bạn Bè | Nghe Nhạc Chủ Đề Phạm Anh Dũng | Sáng Tác Mới | Viết Về Nhạc Phạm Anh Dũng | Enlish Section | Phỏng Vấn Phạm Anh Dũng | Văn | Y Học và Văn Nghệ | Tác Giả | T́nh Thân |


T́nh Thân
Nguyễn Minh Châu

 

Nguyễn Minh Châu

Silicon band không phải là một band nhạc mà do từ the silicon band gap, khoảng cách giữa conduction band và valence band, tôi thường ví von như khoảng cách giửa tài tử và chuyên nghiệp. Electrons ở trên valence band chỉ cần được thêm energy là có thể nhảy lên conduction band làm cho silicon từ cách điện thanh dẫn điện. Tài tử chỉ cần cố gắng th́ cũng có thể "dẫn điện" làm rung ḷng người.Home