Huế Buồn Chi

Nhạc: Phạm Anh Dũng
Lời: Thơ Hoàng Xuân Sơn
Tiếng hát: Vân Khánh
Ḥa Âm: Quốc Dũng
CD Dạ Quỳnh Hương
Huế Buồn Chi

Huế buồn chi Huế không vui
Huế o ở lại Huế tui đoạn đành
O đau sương khói một ḿnh
Tui đi ray rứt Nội thành tái tê

Huế buồn chi tội rứa thê
T́nh xưa nghĩa cũ ngó về tựa nương
Huế ơi mộng tới đường trường
Kim Luông Vỹ Dạ ḍng Hương có c̣n

Trèo t́nh lên núi mà thương
Cỏ hoa chất ngất phố phường ở mô
Huế chừ cách mấy triệu o
Mưa qua cửa Thượng chiều co bến Thừa

Hoàng Xuân Sơn


Home