Phạm Anh Dũng

Home | Nhạc CD | Nhạc Phạm Anh Dũng | Nhạc Phổ Thơ | Nhạc Xuân | Nhạc Quỳnh | Nhạc Huế | Nhạc Về Mẹ | Nghe Phạm Anh Dũng Đàn Hát Nhạc Bạn Bè | Nghe Midi Nhạc Cổ Điển Tây Phương | Nhạc Không Rơ Tác Giả và Dân Ca Thế Giới | Tác Phẩm Của Bạn Bè | Nghe Nhạc Chủ Đề Phạm Anh Dũng | Sáng Tác Mới | Viết Về Nhạc Phạm Anh Dũng | Enlish Section | Phỏng Vấn Phạm Anh Dũng | Văn | Y Học và Văn Nghệ | Tác Giả | T́nh Thân |

QUA NHẠC PHẠM ANH DŨNG VÀ TIẾNG HÁT XUÂN THANH,
BÀI THƠ MÙA THU - THƠ BÍCH HUYỀN - / Sổ Tay Tây Bắc

ĐẦU THÁNG BẢY
MÙA XUÂN THUNG LŨNG HOA VÀNG VÀ NGHIÊNG / Trần Viết Minh Thanh

NHẠC CHỦ ĐỀ CỦA PHẠM ANH DŨNG: NÉT TÀI HOA QUA CÁC SÁNG TÁC MỚI / Phạm Kim

Nghe Dạ Quỳnh Hương -Phạm Anh Dũng / Hoàng Lan Chi

Nhân một bài thơ / B.N.N.

G   Ầ   N    N   H   Ư / Hoàng Xuân Sơn

Quỳnh Lệ / Hoàng Lan Chi

CD Nắng Mùa, Lời Thơ Phạm Ngọc, Ḍng Nhạc Phạm Anh Dũng, Tiếng Hát Mỹ Khanh / Quách Nam Dung

NGHE CD T̀NH BỖNG KHÓI SƯƠNG CỦA PHẠM ANH DŨNG và PHẠM NGỌC / NGỌC DUNG

QUÊN VÀ T̀NH BỖNG KHÓI SƯƠNG / M.H.

THI CA BỐN MÙA TRONG NHẠC PHẠM ANH DŨNG / TRƯỜNG ĐINH

PHẠM ANH DŨNG, VƯƠNG NGỌC LONG và QUÊN / THƠ THƠ

Một câu chuyện về nhạc / Ngô Sắc

Về thơ và nhạc / Ngô Sắc

CD Quên / Việt Hải

PHẠM ANH DŨNG và … “…ơi T̀NH THU ƠI….” / HƯƠNG KIỀU LOAN

PHẠM ANH DŨNG hát "T̀NH KHÚC HỒI HƯƠNG" / HOÀNG LÊ QUÂN

ĐÔI D̉NG .... / PHẠM DUY


Home | Nhạc CD | Nhạc Phạm Anh Dũng | Nhạc Phổ Thơ | Nhạc Xuân | Nhạc Quỳnh | Nhạc Huế | Nhạc Về Mẹ | Nghe Phạm Anh Dũng Đàn Hát Nhạc Bạn Bè | Nghe Midi Nhạc Cổ Điển Tây Phương | Nhạc Không Rơ Tác Giả và Dân Ca Thế Giới | Tác Phẩm Của Bạn Bè | Nghe Nhạc Chủ Đề Phạm Anh Dũng | Sáng Tác Mới | Viết Về Nhạc Phạm Anh Dũng | English Section | Văn | Y Học và Văn Nghệ | Tác Giả | T́nh Thân |

Copyright © 2004-2005. Coutersy of Saigonline.com/Vinet Communication.
All design copyright © 2004-2005 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.


Home