. . . l o a d i n g . . .

Với Quỳnh Tiếng Hát Quỳnh Lan

CD
Với Quỳnh
Tiếng Hát Quỳnh Lan
11 T́nh khúc PHẠM ANH DŨNG
phổ thơ PHẠM NGỌC
Phát hành tháng 9/2004

Ḥa âm phối khí:
Nguyễn Quang, Quang Đạt

Tiếng Hát
QUỲNH LAN

Thực hiện:
VT production

H́nh ảnh:
Quỳnh Lan

Cover layout & design:
Phạm An Nhiên

Giá ủng hộ văn nghệ
kể cả cước phí bưu điện
10 USD

Đại diện phát hành
Phạm Ngọc
P.O. Box 3417
Auburn, CA 95604
phamngoc@poetic.com
phamanhdung@juno.com

. Quỳnh Lan

. Giấc nào xanh chiêm bao

. Hôm nay t́nh cờ

. T́nh yêu em chưa đủ tuổi nên buồn

. Quỳnh như

. Thùy dương tháng chạp

. Về với tàn phai

. Với Quỳnh

. Nắng mùa

. Từ đó một cơn mưa

. Quỳnh lệ
Copyright © 2004. Coutersy of Saigonline.com/Vinet Communication.
All design copyright © 2004 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.