CD
T́nh Bỗng Khói Sương

Nhạc luân vũ Phạm Anh Dũng

phổ thơ Phạm Ngọc

2002Nghe CD T́nh Bỗng Khói Sương của
Phạm Anh Dũng và Phạm Ngọc

T́nh Bỗng Khói Sương

Ru em

Phiến đá

Trẩy Nhánh Sương Mù

Đă Xa

Chia Nửa Vầng Trăng

Vàng Thu Ta Mất Nhau

Từ Xa Em

Lại Một Chiếc Lá Rơi

Rực Vầng Trăng Khuyết

phamanhdung1@yahoo.com
Home | Back |