. . . l o a d i n g . . .

Nắng Ma

CD
Nắng Ma
Tiếng Ht Mỹ Khanh

Về tiếng ht Mỹ Khanh:

"Tiếng ht Mỹ Khanh khi cao vt khi trầm buồn với những lời thơ đầy nhạc tnh, được kết tụ bởi những nốt nhạc c thể lm xao xuyến lng người"
(nhạc sĩ Quch Nam Dung ở c)

Gi ủng hộ văn nghệ
kể cả cước ph bưu điện
10 USD

Đại diện pht hnh
Phạm Ngọc
P.O. Box 3417
Auburn, CA 95604
phamngoc@poetic.com
phamanhdung@juno.com

. Chc Mừng

. Chc Mừng

. CD Nắng Ma, Lời Thơ Phạm Ngọc, Dng Nhạc Phạm Anh Dũng, Tiếng Ht Mỹ Khanh / Quch Nam Dung

. Gọi Nắng

. Hm Nay Tnh Cờ

. Thu Đến Bao Giờ

. Một Thời T Huy

. Hnh Như

. Nắng Ngy Xưa

. Em - Ma Thu Của Ti

. Về Với Tn Phai

. Trẩy Nhnh Sương M

. Nắng Ma
Copyright © 2004. Coutersy of Saigonline.com/Vinet Communication.
All design copyright 2004 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.