Nguyễn Tuấn

Home | CD Nhạc | Tập Nhạc Chiều Bên Sông | Nhạc Nguyễn Tuấn | Nhạc Phổ Thơ | Nhạc Bạn Bè | Viết Về Nhạc Nguyễn Tuấn Tác Giả | T́nh Thân |T́nh Thân
Nguyễn Minh Châu

 

Nguyễn Minh Châu

Silicon band không phải là một band nhạc mà do từ the silicon band gap, khoảng cách giữa conduction band và valence band, tôi thường ví von như khoảng cách giửa tài tử và chuyên nghiệp. Electrons ở trên valence band chỉ cần được thêm energy là có thể nhảy lên conduction band làm cho silicon từ cách điện thanh dẫn điện. Tài tử chỉ cần cố gắng th́ cũng có thể "dẫn điện" làm rung ḷng người.Home | CD Nhạc | Tập Nhạc Chiều Bên Sông | Nhạc Nguyễn Tuấn | Nhạc Phổ Thơ | Nhạc Bạn Bè | Viết Về Nhạc Nguyễn Tuấn | Tác Giả | T́nh Thân |

Copyright © 2004-2005. Coutersy of Saigonline.com/Vinet Communication.
All design copyright © 2004-2005 by Trần Lệ Thủy, all rights reserved.HomeNotice: Undefined index: URL in F:\www\saigonline\nguyentuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 8

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in F:\www\saigonline\nguyentuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 10

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in F:\www\saigonline\nguyentuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 20