THÁNG TƯ
Nguyễn Đăng Tuấntháng tư
tim lửa cháy ngụt hơi

c̣n đó mùa
sau
đốt nát cờ

thẫm đen màu đỏ
tro tan tác

dựng lại non sông
ngọn cờ vàng

nlv

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 30 tháng 4 năm 2004Home