NHỮNG NGỌN DÁO ĐÂM THỌC TIM PHỌT MÁU
Nguyễn Đăng Tuấnmột chế độ bạo tàn
bán dân bán nước bán hồn Việt Nam

(bạn im lặng - và bắt tôi im lặng ?)

lũ gịi kia đă nhục mạ Việt Nam

(bạn quay lưng, tôi không thể quay đầu)

lũ khốn nạn dập vùi nguyên tổ quốc

(bạn lăng nhăng, cứ việc lăng nhăng
tôi tâm năo đă nhục thêm lần nữa)

trong tôi chỉ có một đường
diệt tan lũ Cộng
diệt phường bại vong

chúng bán nước, Ải Nam Quan đă mất,
chúng tung hê, cả tổ quốc Việt Nam
chúng đọa đầy từ ngay em bé nhỏ
băng hoại toàn phần mảnh đất Việt Nam

(tôi lưu vong nhưng vẫn chờ phục hận
đánh tan loài thảo khấu tanh hôi
cả nguyên đảng Cộng Sản Việt Nam
cùng bè lũ lâu la nhảy múa

đời tôi hết, nhưng Việt Nam không thể chết)

nguyễn lạc việt

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 12 tháng 3 năm 2004

(bằng trực tiếp: KHÔNG VỀ VIỆT NAM LÀM TR̉ CHO LŨ CÔ.NG - KHÔNG THAM GIA CÁC CHƯƠNG TR̀NH NGOÀI NƯỚC CHUYÊN LÀM TR̉ CHO LŨ CỘNG

HĂY THAM GIA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU TRỰC TIẾP VỚI LŨ CỘNG)Home