NHỮNG LC TRI TIM TM CHỖ ẨN
Nguyễn Đăng TuấnThơ NHỮNG LC TRI TIM TM CHỖ ẨNở đu ở đu ở đu
tim khan kht vọng nỗi sầu lưu vong
qu nh lệ kho lưng trng
trẻ thơ xớn xc cạn lng nước non
lng son lng son lng son
tri tim ho thạch vẫn cn khc than

NGUYỄN ĐĂNG TUẤNHome