NHỮNG B GI VIỆT NAM LM ĐIẾM
Nguyễn Đăng Tuấnnhững b gi Việt Nam lm điếm
b ln tm, ln chn, ln mười
b biết b (.....)
yum yum
no bum bum
thirty dollars each

những b gi Việt Nam lm điếm
b cn chưa vo học mẫu gio
b biết cho
thirty dollars each
yum yum
no bum bum

trong những ổ điếm cnh cửa kha
cảnh st vo rượt bắt ma c
b ln tm, ln chn , ln mười
b khc tht
b lạy
b chạy

mỗi ngy b chỉ biết cho khch
b ln tm, ln chn, ln mười
cho khch
b khoe
yum yum
no bum bum
(tn ma c giọng cao
too young for bum bum
no bum bum

one girl thirty dollars
yum yum
two girls sixty dollars
yum yum
three girls ninety dollars
yum yum

ma c la lớn tiếp

happy happy happy
happy new year

cảnh st bắt lục tung động đĩ
tung hồ sơ giấy tờ tung to
mỗi quyển sch hnh từng b gi

b tn Lin, tn Xun, tn Ngọc
b gi tm tuổi, chn tuổi, mười tuổi
bị bn đi từ Việt Nam qua Cam Bốt
lm điếm gi tơ, b nhỏ

cu chuyện được b mật thu vo ống knh
của đon NBC DATELINE hm nay

ngy hm nay
ngy Việt Nam cờ mu đỏ giăng đầy
ngy Việt Nam cng giương, cng bầy cu khẩu hiệu
Độc Lập Tự Do Hạnh Phc

(khốn nạn b gi Việt Nam)
(khốn khổ đời Việt Nam)
(b ln tm, ln chn, ln mười)
đổi ba mươi đ la bằng yum yum, no bum bum

yum yum l oral sex
bum bum l intercourse

yum yum no bum bum

Việt Nam ơi khốn nạn Đảng Cộng Sản Việt Nam
khốn nạn ơi
Độc Lập Tự Do Hạnh Phc

(sau khi coi Dateline NBC program ngy 13 thng 2 năm 2004)

nguyễn lạc việt

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngy 13 thng 2 năm 2004Home