NGƯỜI VỀ
Nguyễn Đăng Tuấnngười về giữa cội mưa hoa
giữa tay miên lạc giữa sa trường tàn

người về mộng cũng vừa sang
cửa điêu khắc nạm đôi hàng cau cau

người về mộng cũ xanh mầu
phong rêu lối cũ cơ cầu phù dung

người về tâm ngại khốn cùng
cầu phương én liệng lâm chung bể sầu

người về hỉ hả gịng châu
ngày vui có lại say câu tự t́nh

người về hồ cạn lung linh
c̣n ai nhoẻn miệng môi xinh lệ tràn

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 28 tháng 9 năm 2005Home