NGỌN LỬA CAO NGUYÊN
Nguyễn Đăng Tuấntiếng cồng đánh lên
bạo cường vùi dập
đá đă choé lửa
quẫy động quê nhà
anh em ta
cùng mẹ cha
đă đứng dậy
đ̣i làm người

này đất này đá
này chiêng trống dậy
bước bước đi
chống bạo cường
dù ngă gục
anh em ta

bước đi
bước đi
chúng ta nhất quyết
đ̣i quyền sống của ta
cái bản
cái làng
cái tù và dựng
cái sống
cái chết
này kinh này thượng
bước bước đi
xéo nát cờ máu
dựng lại Việt Nam
quật cường vĩnh quyết

gần ba mươi năm
đầy đọa triền miên
gần ba mươi năm
bạo cường hung bạo

này anh
này em
này kinh này thượng
hăy bước ra đi
giành lấy lại quyền
làm người Việt Nam
không c̣n nô lệ
từ Nga Pháp Tầu
hay Nhật hay Mỹ
anh em ta
cùng mẹ cha
hăy bước tới
sử Rồng Tiên
sử Lạc Hồng
chiêng trống dậy

nguyễn lạc việt

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
ngày 17 tháng 4 năm 2004Home