HĂY NUÔI LẤY NGÀY MAI
Nguyễn Đăng Tuấnhăy nuôi lấy ngày mai
ngày Việt Nam sáng lạn
thôi không c̣n thống hận
thôi không c̣n thương đau

hăy nuôi ḷng chí cả
dù vật đổi sao dời
ta một ḷng vĩnh quyết
dựng lại nước Việt thân

nlv

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 17 tháng 11 năm 2004)Home