DỰNG NƯỚC VIỆT VINH QUANG
Nguyễn Đăng Tuấnịch sử vẫn c̣n trang
giặc dâng Ải Nam Quan
cho Tầu Phù gian ác
sao không hận ngút ngàn

ai là người nhớ quê
c̣n nỗi đau vong quốc
ai là người tận tuyệt
với vận nước điêu linh

lịch sử vẫn c̣n đây
con dân Việt ngập tràn
cả năm châu tụ lại
dựng nước Việt vinh quang

nlv

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngày 17 tháng 11 năm 2004)Home