ĐI NGY YU EM
Nguyễn Đăng Tuấn(cm ơn với gi tr xưa
thấm ging m nhạc người đưa ta về
cm ơn loan, trang sch kề
trời nam phương ấy hồn qu ngt by
mở trang hương tụ m say
nhớ người giọng ngọt hm nay bi ngi
cm ơn thu, lượn tnh vui
mai kia c tịch cũng vi tnh yu
cm ơn ng ngch ban chiều
tc hương bay thoảng đi điều cỏ cy
cm ơn em, cảm ơn đầy
nghn phương cn lại đi ngy yu em

NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
(ngy 13 thng 11 năm 2004)Home


Notice: Undefined index: URL in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 8

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 10

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 20