nguyendangtuan
HinhNguyenDangTuan  Trang Nhà Nguyễn Đăng Tuấn
Weather THƠ
NHẠC

CHƯƠNG TR̀NH RADIO SÁNG TÁC MỚI NĂM 2004

Chương Tŕnh Sáng Tác Mới
Tại Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại,
Phát thanh từ Washington, DC, USA
do Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách
Vào lúc 10:30 khuya thứ bảy (giờ EST, USA).