Sinh Hoạt
Văn Học Nghệ Thuật
Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách
Saturday Nov 27, 2004

BÊN NÀY NỖI NHỚ

1. Hoa Xoan – ca khu’c của Hiê’u Anh, phổ Từ thơ Nhâ’t Tâm – Tuyê’t Nhung tŕnh bày (CD Giai Điệu Yêu Thương)
2. Em Huê’ Xưa- bàI ha’t của Nhật Vũ, phổ Từ thơ Phạm Ngọc – tiê’ng ha’t Vân Kha’nh
3. Bê’n Thu Giang – nhạc Nguyễn Tâ’t Vịnh – phổ Thơ Lê Cẩm Thanh – Bảo Yê’n ha’t (CD Cụm Hoa T́nh Yêu )
4. Cũng Một Thời – Hà Lan Phương – phổ Thơ Phạm Ngọc – Hương Giang và Đư’c Minh ha’t
5. Lặng Lẽ, Buồn – thơ Phạm Chung – nguyễn đăng tuâ’n đọc
6. Tay Gơ Hồn Anh Không – Hoàng Kim Chi – phổ Thơ Nguyễn Nam An – Hoianboys ha’t
7. Giâ’c Mơ Qua – Linh Chi, y’ thơ Nguyễn Đ́nh Toàn, ta’c giả đàn dương cầm và ha’t
8. Cung Điệu Mùa Đông – nhạc Khổng Vĩnh Thành – thơ Tâ’t Hanh – Kha’nh Duy ha’t (CD Giai Điệu Yêu Thương)
9. Gio’ Sương – thơ Từ Minh Phương, nhạc Đào Nguyên – Diễm Liên ha’t (CD Trả Lại Cho Anh)Home


Notice: Undefined index: URL in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 8

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 10

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 20