Cánh Chiều

Nhạc: Nguyễn Đăng Tuấn
Lời: Thơ Phạm Ngọc
Tiếng Hát: Quỳnh Lan
Ḥa âm phối khí: Quang Đạt
CD Cánh Chiều T́nh Ca Nguyễn Đăng Tuấn (2004)
Photo and cover design: Nguyễn Tiến Tâm
Thực hiện: Hurricane production
Phát hành: 10/2004





Home


Notice: Undefined index: URL in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 8

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 10

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in F:\www\saigonline\nguyendangtuan\MainIndex\iFileIndex.php on line 20