nguyendangtuan
HinhNguyenDangTuan  Trang Nhà Nguyễn Đăng Tuấn
Weather THƠ
NHẠC

CD CÁNH CHIỀU


t́nh ca NGUYỄN ĐĂNG TUẤN
phổ thơ PHẠM NGỌC

Tiếng hát: NGUYÊN THẢO - THỤY LONG – TỐ HÀ QUỲNH LAN – TỐ NGA – HẠNH NGUYÊN – QUANG MINH
Trang B́a Trước CD Cánh Chiều / b́a Nguyễn Tiến Tâm (CA)Trang B́a Giữa CD Cánh Chiều / b́a Nguyễn Tiến Tâm (CA)Trang B́a Sau CD Cánh Chiều / b́a Nguyễn Tiến Tâm (CA)


Cánh Chiều
Mai Em Đi
Hỏi Em
Hạ Xa
Mưa Tháng Chín
Nỗi Nhớ Lặng Câm
Trắng Một Ḍng Sông
Một Giấc Riêng Em
V́ Sao Ngấn Lệ
Như Giọt Mưa Dài Qua Phố Xưa


Music Tracks

Cánh chiều
Như Giọt Mưa Dài Qua Phố Xưa
Mưa Tháng Chín


Ḥa âm phối khí: Quang Đạt

Thực hiện: Huricane production

Photo and cover design: Nguyễn Tiến Tâm

Phát hành: 10/2004

All songs © copyright by Nguyễn Đăng Tuấn 2003-2004. All rights reserved

Giá ủng hộ văn nghệ kể cả cước phí bưu điện 10 USD

Địa chỉ liên lạc:

Tuấn Nguyễn
11203 Denmore Lane
Riverview, FL 33569
USA
tnguyen205@aol.com
phamngoc@poetic.com
http://www.phamngoc.com