cha^n thu+o+`ng

cha^n thu+o+`ng

na('ng ho^m na`y na('ng ho^m qua
na('ng dda^`u truo^ng na('ng giang ha` cung nghinh
na('ng thay mu`a na('ng lung linh
na('ng na(`m nghie^ng na('ng ddo^.ng ti`nh na('ng reo
na('ng ho^`ng xua^n na('ng le^n dde`o
na('ng buo^`n thu na('ng o^m theo nu'i ru+`ng
na('ng ho^n ngu+o+`i na('ng du+ng du+ng
ddo.ng ho^`n mu+a, na('ng vang lu+`ng gio.ng ru
na('ng co+ ha`n na('ng vi vu
mu`a mai sang dda~ ba.t mu` tre^n lu+ng

nguyen duc batngan


[Mu.c Lu.c] [Trang Tru+o+'c ] [Trang Ke^' ] [Nga`y Ngo' Xuo^'ng] [Trang Chi'nh]