MDV Music
hân hạnh giới thiệu
DVD Karaoke & CD
Cánh Phượng Năm Xưa
 

Giá ủng hộ : $20.00 US

liên lạc : maiducvinh@yahoo.com

 
Mời Bấm Vào Nghe Nhạc :
 

01. Cánh Phượng Năm Xưa ( lời : Mai Đức Vinh )

                                                  Đ́nh Nguyên

02. Dấu Yêu  ( thơ : Hiền Vy )

                                                  Thảo Nguyên

03. Tắm Lại Một Ḍng Sông ( thơ : lhtc )

                                                  Đ́nh Nguyên

04. Mối Sầu Riêng ( thơ : Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm )

                                                  Hạnh Nguyên

05. Phượng  ( thơ : Nguyễn Nam An )

                                                   Xuân Phú

06. Em Là Ai  ( thơ : Vương Ngọc Long )

                                                   Đ́nh Nguyên

07. Lời Th́ Thầm Mùa Xuân ( lời Mỹ Ngọc)

                                                   Hương Giang

08. Bốn Mùa Viễn Xứ ( thơ : Trần Thị Hà Thân )

                                                   Đ́nh Nguyên

09. Khi Em Đi Có Nhớ Ǵ Nhau ( thơ : Song Vinh )

                                                   Thuỵ Long

10. Phù Sa Đỏ  ( thơ : Đ́nh Nguyên )

                                                   Đ́nh Nguyên