On Sun, 5 Jan 2003 23:10:46 -0800 (PST) quynhhuong217@yahoo.com writes:

Về rồi, Về rồi

Cuối cùng cũng về đến LA, thật là một đêm đáng nhớ.
Máy bay vừa đáp xuống, QH liền gọi nhờ người đến đón.   Vưà cúp xong DT thì MN gọi kể chuyện MP bỏ quên ví ở trên máy bay, thế là QH quýnh cả lên, quên tuốt luốt mình dặn người đến đón ở đâu, vừa đi ra vừa lẩm bẩm....Arrival hay Departure ? hic! chít dzịt MN ui, H quên hết rồi!

Ðứng chờ ở Departure 1/2 tiếng không thấy, chạy xuống Arrival thì càng loạn hơn nữa, xe đông nghẹt, đèn pha chói sáng, lòa cả mắt, chã biết xe nào là xe nhà.  Chờ thêm 15', lại chạy lên Departure, quyết định tử thủ đứng đây, nghĩ thầm "nếu không thấy mình dưới kia chắc sẽ lên đây tìm."

Vừa lúc ấy thấy trong phi trường, mọi người kéo vali túa ra đầy đường, chẳng hiểu mô tê chi hết!  Ðây đâu phải Arrival đâu mà thiên hạ từ máy bay ra thế?  Bèn khều ông Security đi ngang hỏi, "ở đây là Departure hay Arrival mà sao nhiều người ra cửa này vậy?"  Ổng nói Departure, nhưng tại vưà có một người chạy qua Security nên họ đang đuổi mọi người ra hết để lùng bắt tên kia.   Ái dza ghê quá!  Một đêm dài chờ đợi cho những người ra đi.

Lại thấy một cặp tình nhân đang đắm đuối "hít" nhau từ giã, chiếc xe nhỏ của họ thì đậu đầu trong, đít ngoài.   Bỗng thấy một chiếc xe buýt chạy ngang xe cặp tình nhân đó, rồi chiếc xe nhỏ rung chuyển mạnh.  Mới đầu H tưởng là họ đứng dựa vào xe nên xe rung chăng?  Nhưng mấy ông Security giơ tay chỉ chỏ bàn tán, thì ra trong khi cặp tình nhân đang mùi mẩn, thì chiếc xe buýt đó cũng "hít" cái mông xe nhỏ đó thật mạnh mà cặp đó không hề hay biết, vẫn tiếp tục đắm đuối ! :-)))

Về đến nhà liền chạy lên net báo cáo cho mọi người biết QH đã về bình yên.  Ðược biết MP cũng đã tìm lại được ví, còn MN giờ này chắc đã lên chuồng khò.

Bi chừ đi kiếm gì ăn cái đã....guốc bay!

QH