Về Hoàng Lộc

 

  • Dân Quảng Nam
  • Từ năm 1960 đến nay, có thơ trên các báo Sài G̣n và hải ngoại
  • Trung Tâm Văn Bút Việt Nam trao tặng giải thi ca năm 1970
  • Thơ đă in :

- Thơ Học Tṛ (1965)
- Trái Tim C̣n Lại (1971)
- Qua Mấy Trời Sương Mưa (1999)

  • Sắp in:   Thơ T́nh Hoàng Lộc