thỏ thẻ tình nhân                Valentine card        
 


ôi gã tình nhân gần đất xa trời
cầm trái tim thơ dật dờ cuối biển
con mắt mờ sương nhập nhoà điểm hẹn
một tiếng thở dài suốt cõi nhân sinh

ta mãi hoài đi cho hết đời tình
em vẫn chờ trông nhọc nhằn mộng mị
còn chiếc giếng nào thơm hồn Trọng Thuy?
khi áo My. Châu trắng rợp đường về ?

có những làn hương khốn khổ chia ly
từ những loài hoa chưa từng nở kịp
ta ngó vầng trăng lo tình mù biệt
em vẫn ngạt ngào bên cửa trăm năm

ơn của nổi chìm - già đầu tình nhân
tóc phất phơ reo trong chiều biển động
thế, hình em đâu cho ta chiếc bóng
để được yên vui khi phải xa trời ....muà Valentine 06

HL