ở quán rượu gần nhà emrượu đắng vài ly còn cháy ruột
ho đau cổ họng - huống chi tình
tình kia, đã giết người như rượu
mà suốt đời anh cứ buộc anh

lại sắp tàn thu rồi nữa chứ
đầu hôm gió lạnh - đêm không trăng
một anh góc quán - vài ly nhỏ
chẳng lẽ tình ngon cũng đắng chăng ?

ngõ tối qua nhà em hút gió
định qua - lòng ngại, vẫn không qua
gió bay, điện tắt, lòng như ngõ
dễ giúp đưa anh tới được nhà ?

muốn gọi vài ly thêm - uống nữa
có đâu rượu dỏm lại say rồi ?
đó đây chỉ cách chừng trăm bước
mà đến hàng trăm thứ lẻ loi ...

đạp xe chi nổi - thôi đành dắt
tình, dắt chi qua khúc mịt mù ?
cũng dắt bừa thôi, dừng chẳng được
bàng hoàng anh gặp gió tàn thu !