những tưởng
 


anh những tưởng còn em trên lối cuối
quay lại nhìn thăm thẳm những ngày qua
đã cô độc không còn nơi cô độc
làm sao anh biết tình còn tình mất
sớm hôm đành không thể được kề vai

anh những tưởng hàng cây rồi phải mọc
cho con đường bớt nắng bớt mù xa
đồi vẫn cao và lũng thấp không ngờ
anh tìm đâu chỗ ven đường nghỉ mỏi
còn em không mà dịu dàng tiếng gọi ?

những tưởng về đêm nhờ trăng sao
dẫn anh đi trong đầm đầm ngọn gió
trăng sao thương mắt anh ướt nhoà
lệ cho em không kịp ngừng chảy
thút thít nào - chỉ cũng một anh nghe

và những tưởng có thể trầm mình
cho xong đời sông oan khổ được giết anh
như được dìm cánh bèo lầm lỡ

ôi - nhưng sông vẫn phải chảy một mình
anh vẫn phải đi một mình
(thà như cánh bèo hồn nhiên trôi nổi)
với hư vọng còn em trên lối cuối
để nghe hoài thút thít một phù sinh ...


10-05