những lúc cần nhau

 

em như ở cạnh đời tôi
khổ đau cùng với ngọt bùi xẻ chia
em như bụi chuối sau hè
cho tôi có một trời quê lặng tờ
ơn tình khơi tự dòng xưa
con sông chảy đục bất ngờ lại trong

nơi đây mùa lá không còn
tiêu sơ thì đã mái hồn tiêu sơ
tôi yêu trong phút từng giờ
bếp cam ếm lửa lòng chưa cháy bùng
em giùm thăm hỏi tình không
đêm qua Chúa cũng hài đồng rồi em

những điều nói đã nhiều thêm
những điều không nói còn riêng được gì ?
cho dù không nói mà nghe
thảm thương là những ước thề tự dưng

biết đời không ngớt phù vân
biết mình có phút giây cần nhau chưa ?


25-12-05